Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості (Патент на корисну модель №153748)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості виконаний у вигляді циліндричного корпусу з розширеною верхньою частиною і конічним днищем, оснащений перфорованими решітками в циліндричній частині сатуратора, патрубками для підводу сатураційного газу в конічне днище сатуратора і його відводу з розширеної верхньої частини сатуратора, патрубком для відводу обробленого розчину з конічного днища сатуратора через переливний ящик та ежекторами з патрубками підводу дефекованого соку в їх робочі сопла. Вихідні кінці камер змішування ежекторів під'єднано тангенційно до циліндричної частини роздільника фаз циклонного типу, в верхній частині якого співвісно встановлено патрубок для видалення газової фази, а його нижня частина виконана конічною з поступовим звуженням, має перехідну циліндричну та наступну конічну з поступовим розширенням ділянки. Технічний результат від впровадження сатуратора даної конструкції полягає в можливості збільшення виходу товарного цукру в результаті покращення якості обробки цукрових розчинів адсорбцією на розвиненій поверхні кристалічного карбонату кальцію, зменшення забруднення атмосфери викидами СО2 з сатураційним газом та зменшення втрат тепла з газом, що покидає сатуратор.

Ключові слова

цукрова промисловість, sugar industry, сатурація, saturation, ежектор, ejector, циклон, cyclone, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 153748 UA, МПК С13В 20/02 (2011.01) С13В 20/04 (2011.01) Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості / Тимченко І. В., Пономаренко В. В., Слюсенко А. М., Люлька Д. М., Лементар С .Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202204733 ; завл. 13.12.2022 ; опубл. 23.08.2023, Бюл. № 34, 2023 р.

Зібрання