Брагоектифікаційна установка (Патент на винахід № 38622)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою установку для вилучення етилового спирту шляхом нового зв,язку елементів установки для підвищення якості та збільшення виходу основного продукту, забезпечення умов ефективного концентрування домішок. An invention behaves to a spirit industry and is setting for extraction of ethyl spirit by new connection of elements of setting for the improvement of quality and increase of exit of basic product, providing of terms of effective concentration of admixtures.

Опис

Ключові слова

бражна колона, home-brewed beer column, епюраційна колона, column of the final cleaning, ректифікаційна колона, epuration column, rectification column, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 38622 UA, МПК B01D 3/00. Брагоектифікаційна установка / Гулий І. С., Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Сизько В. Б. : власник Науково-виробниче товариство "ІНТЕРМАШ", Науково-виробниче підприємство "Інторнтехнік". – № 2000084630 ; заявл. 01.08.2000 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6, 2004 р.

Зібрання