Розроблення рецептур м'ясних продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичної дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено дослідження розроблених рецептур сосисок, проведені визначення основних функціонально-технологічних показників м'ясних систем: визначення вологозв’язуючої здатності, стійкості емульсії та вологоутримуючої здатності готових виробів. При розробленні рецептури сосисок спеціального призначення обрано м'ясо індиків, яке відрізняється ніжною консистенцією, соковитістю, ароматом і високими смаковими якостями. Використовували білки тваринного походження. Білкові препарати тваринного походження отримують на основі білків плазми крові, гідролізованої колагенвмісної сировини, молока, а також їх комбінації. The material presents a study of the developed recipes for sausages, determined the main functional and technological indicators of meat systems: determination of moisture-binding capacity, emulsion stability and moisture-holding capacity of finished products.When developing the recipe for special-purpose sausages, turkey meat was selected, which has a tender texture, juiciness, aroma and high taste. Used proteins of animal origin. Protein preparations of animal origin are obtained on the basis of blood plasma proteins, hydrolyzed collagen-containing raw materials, milk, as well as their combinations.

Опис

Ключові слова

сосиски, дитяче харчування, білково-жирова емульсія, sausages, baby food, protein-fat emulsion, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гащук, О. І. Розроблення рецептур м'ясних продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичної дії / О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, І. І. Сімонова // Topical issues of the development of modern science : abstracts of the 10th International scientific and practical conference, June 4-6, 2020. - Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. - P. 214-223.