Використання продуктів переробки органічного гарбуза для розширення асортименту органічних цукерок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянута можливість використання продуктів переробки гарбуза органічного походження, вирощеного в Україні: гарбузового пюре і шроту з гарбузового насіння в технології цукерок типу м'який грильяж.Представлені результати досліджень по визначенню технологічних властивостей продуктів комплексної переробки гарбуза. Підібрано раціональне співвідношення рецептурних компонентів і параметрів технологічних операцій виготовлення виробів. Проведено оцінку розроблених цукерок за органолептичнимита фізико-хімічними показниками. Розрахована калорійність виробу і встановлено, що вона на 50% менше ніж в подібних цукерках, виготовлених за традиційною рецептурою. The article considers the possibility of using processed products of pumpkin of organic origin, grown in Ukraine: pumpkin puree and pumpkin seed meal in the technology of sweets.The results of researches on definition of technological properties of products of complex processing of a pumpkin are presented. A rational ratio of prescription components and parameters of technological operations of manufacturing products is selected. The developed candies were evaluated according to organoleptic and physicochemical parameters. The caloric content of the product was calculated and it was found that it is 50% less than in similar sweets made according to traditional recipes.

Опис

Ключові слова

гарбуз, цукерки, насіння чіа, пюре, шрот, pumpkin, sweets, chia seeds, puree, meal, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Використання продуктів переробки органічного гарбуза для розширення асортименту органічних цукерок / О. О. Кохан, Н. О. Фалендиш, Ю. В. Камбулова, З. І. Потилко // Polish science journal. – 2021. – Т.1, №46. – С. 58-62

Зібрання