Мехатронний захоплювальний пристрій для пляшок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мехатронний захоплювальний пристрій для пляшок, що містить циліндричний пустотілий корпус, упорну гайку, приєднану знизу до нього, та захоплювальний вузол, який відрізняється тим, що корпус у верхній частині має патрубок для подачі стисненого повітря, а всередині до корпуса співвісно з ним за допомогою патрубка приєднаний захоплювальний пристрій у вигляді внутрішнього циліндра, між зовнішньою стінкою якого та внутрішньою стінкою корпуса розміщений поршень, який має у верхній частині ущільнення, внутрішня частина поршня має форму копіра, а дно поршня є упором для пружини, встановленої між упорною гайкою та поршнем, в стінках внутрішнього циліндра закріплені з можливістю рухатись горизонтально затискні елементи, головки яких розташовані між внутрішньою стінкою циліндра та зовнішньою стінкою циліндричного гумового затиску, що розміщений всередині циліндра, на корпусі встановлено датчик тиску з аналоговим виходом. A mechatron capture device for bottles containing a cylindrical hollow body, a thrust nut attached to it from below, and an adjacent knot, characterized in that the housing at the upper end has a pipe for supplying compressed air, and inside the housing coaxial with it by means of a pipe Attached a capture device in the form of an internal cylinder, between the outer wall of which and the inner wall of the housing is a piston located on the top of the seal, the inner part of the piston is in the form of a copier , and the bottom of the piston is the stopper for the spring between the thrust nut and the piston, in the walls of the inner cylinder, mounted horizontally with clamping elements whose heads are located between the inner wall of the cylinder and the outer wall of the cylindrical rubber clamping placed inside the cylinder, is mounted on the housing pressure sensor with analog output.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, мехатронний пристрій, пляшка, mechatronic device, bottle

Бібліографічний опис

Патент 120623 UA, МПК B01L 9/00 (2017.01) B65D 35/02 (2006.01) Мехатронний захоплювальний пристрій для пляшок / Якимчук М. В., Іванова Л. І., Якимчук В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій.- № u 201705198; заявл. 29.05.2017; опубл.10.11.2017, Бюл. №21, 2017 р.

Зібрання