Міжнародні торгові зв'язки як форма розвитку міжнародних економічних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвинутою татрадиційною формою міжнародних економічних відносин є зовнішня торгівля. На частку торгівлі припадає близько 80 відсотків усього обсягам міжнародних економічних відносин, які пройшли у своєму розвитку ряд етапів разом із розвитком світової економічної думки. Проте їх центральними питаннями були і залишаються наступні: що лежить в основі міжнародного поділу праці; яка міжнародна спеціалізація є найбільш ефективною для окремих країн та регіонів і приносить їм найбільші вигоди; якими факторами визначається конкурентоспроможність країни у світовій торгівлі. Tatradytsiynoyu developed form of international economic relations is foreign trade. The share of trade accounts for about 80 percent of the total volume of international economic relations that has evolved several stages with the development of world economic thought. However, their central issues were and still are the following: the underlying international division of labor; that international specialization is most effective for specific countries and regions, and gives them the greatest benefits; what factors determined by the country's competitiveness in global trade.

Опис

Ключові слова

торгові зв'язки, економічні відносин, зовнішня торгівля, trade relations, economic relations, foreign trade, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Мігдальський, А. Міжнародні торгові зв'язки як форма розвитку міжнародних економічних відносин / Антон Мігдальський, Оксана Бєлякова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 279-281.