Синергетичний підхід до інтелектуального керування технологічними комплексами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Синергетична постановка керування, на відміну від відомих абстрактно-математичних формулювань, виділяється виділеним фізичним (хімічним, біологічним) змістом процесів керування. Це дозволяє зробити значний крок у вирішенні проблеми синтезу об'єктивних законів керування, які формують внутрішні кооперативні взаємодії між процесами в динамічних об'єктах відповідної природи. Synergetic management statement, unlike the well-known abstract mathematical formulations allocated a dedicated physical (chemical, biological) content management processes. This makes a significant step in addressing the problem of synthesis of objective control laws that form the cooperative interaction between the internal processes in dynamic objects corresponding nature.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, інтелектуальне керування, технологічні комплекси, синергетичний підхід, intelligent control, technological complexes, synergetic approach

Бібліографічний опис

Кишенько, В. Д. Синергетичний підхід до інтелектуального керування технологічними комплексами / В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 116-117.