Дослідження процесу змішування полімерних матеріалів та розробка пристроїв для його реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Практичне значення сумішей полімерів дуже велике. їх використання суттєво розширює можливості досягати заданого комплексу показників полімерних матеріалів. Перспективно застосовувати шнекові змішувачі з декількома робочими органами. Це дозволить суттєво підвищити якість процесу змішування. The practical significance of polymer blends is very large. their use greatly enhances the reach of a given set of indicators of polymeric materials. Promising to use screw mixer with several working bodies. This will significantly improve the quality of the mixing process.

Опис

Ключові слова

суміші полімерів, змішування, полімерні матеріали, mixtures of polymers, mixing, polymers, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Скримська, Л. Дослідження процесу змішування полімерних матеріалів та розробка пристроїв для його реалізації / Лілія Скримська, Анатолій Волчко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 164-166.