Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду (Патент на корисну модель № 148754)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду, що включає обсмажування зернової сировини та цикорію з подальшим швидким охолодженням, екстрагування напівпродуктів в протитечійному режимі, фільтрацію, концентрування екстрактів та висушування суміші, який відрізняється тим, що як зернову сировину використовують ячмінний солод, обсмажування солоду проводять за температури 160…170 °C протягом 20…25 хв., екстрагування - за температури 45…80 °C і нормального тиску до вмісту сухих речовин 30…35 %.

Опис

Ключові слова

сухий розчинний напій, солод, обсмажування, екстрагування, концентрування, цикорій, кафедра технології консервування, кафедра технології цукру і підготовки води, dry instant drink, malt, extraction, concentration

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 148754 UA, МПК A23F 5/44 (2006.01) Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду / Іванов Є.І., Шутюк В.В., Кушнір О.В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202101416; заявл. 19.03.2021 ; опубл. 15.09.2021, Бюл. № 37, 2021 р.