Поняття нечітких множин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. Починаючи розв’язувати будь-яку задачу, насамперед визначають множину об’єктів, які розглядатимуться. Поняття множин використовується у багатьох математичних теоріях. Матеріали і методи. Поняття "нечітка множина" ("fuzzy set") вперше з'явивилось в 1965, коли професор Лотфі А. Заде з університету в Барклей, USA опублікував статтю під назвою "Fuzzy sets". Для побудови функцій приналежності можна використати метод, що базується на статистичній обробці думок групи експертів. Функції приналежності також зручно задавати в параметричній формі. Найбільшу популярність отримали трикутна, трапецевидна, гаусова, сигмоїдальна та Пі-подібна функції приналежності.

Опис

Ключові слова

нечіткі множини, множина об’єктів, fuzzy set, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра електропостачання і енергоменеджменту, set of objects

Бібліографічний опис

Кльоц, В. Поняття нечітких множин / В. Кльоц, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 129