Значення корпоративної культури на підприємствах готельної індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корпоративна культура підприємств індустрії гостинності формується як система правил і норм формальної і неформальної діяльності в готелі, а також включає: групові звичаї і інтереси, поведінкові характеристики співробітників, стиль керівництва, задоволеність співробітників умовами праці, ступінь взаємної співпраці і сумісності працівників один з одним та з керівництвом, перспективи професійного розвитку. Corporate culture of the hospitality industry formed as a system of rules and norms of formal and informal activities hotels, and also includes: group customs and interests, behavioral characteristics employees, leadership style, employee satisfaction with working conditions, the degree of mutual cooperation and compatibility of employees with each other and with management, prospects for professional development.

Опис

Ключові слова

підприємства індустрії гостинності, корпоративна культура, послуги, hospitality industry enterprises, corporate culture, services, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ткачук, І. І. Значення корпоративної культури на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 169.