Поверхнево-активні речовини мікробного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано поверхнево активні речовини (ПАР) синтезова-ні мікроорганізмами різних фізіологічних і таксономічних груп. Наведе-но класифікацію ПАР за хімічною природою (гліколіпіди, ліпопептиди, ліпополісахариди, жирні кислоти та їх похідні фосфоліпіди) і молекуля-рною масою (низько- та високомолекулярні), а також переваги мікро-бних поверхнево-активних речовин перед синтетичними аналогами. The characteristic surface active substances (SAS) or synthesized by microorganisms of different physiological and taxonomic groups. Move-no classification of surfactants in chemical nature (glycolipids, lipopeptydy, lipopolysaccharide, fatty acids and their derivatives phospholipids) and rnoyu molecular weight (low and high molecular weight) and benefits of micro-bnyh surfactants over synthetic analogues.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, ліпіди, класифікація, мікроорганізми, поверхностно-активные вещества, surfactants, lipids, classification, microorganisms, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Волошина, І. М. Поверхнево-активні речовини мікробного походження / І. М. Волошина, Т. П. Пирог // Харчова промисловість. - 2008. - Вип. 6. – С. 54-57.

Зібрання