Взаємозв'язок стратегії розвитку персоналу зі стратегією управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток персоналу - одна з найважливіших складових загального підвищення ефективності діяльності і є однією з умов економічного зростання. Наприкінці XX ст. у теорії менеджменту відбулася зміна загальної парадигми управління. Персонал почали розглядати як основний ресурс підприємства, який забезпечує йому конкурентоспроможність. Саме ці зміни посилили увагу до стратегічних питань управління розвитком персоналу на всіх рівнях менеджменту. Staff development - one of the most important components of overall efficiency and is a prerequisite for economic growth. At the end of XX century. in management theory has changed overall management paradigm. Staff has been perceived as a major resource company, which gives him a competitive edge. These changes increased its focus on the strategic development management personnel at all levels of management.

Опис

Ключові слова

стратегія розвитку, персонал, стратегія управління, development strategy, personnel, management strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Старцева, О. Взаємозв'язок стратегії розвитку персоналу зі стратегією управління підприємством / Оксана Старцева, Ярина Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 212-213.