Реформування регулювання сфери аудиту як умова нормативної відповідності законодавству ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даний час інтеграція України до Європейського союзу є досить актуальним питанням. Це вимагає трансформації законодавства в цілому і, зокрема, у сфері аудиту. Currently, the integration of Ukraine into the European Union is very relevant question. This requires a transformation of law in general and in particular in the field of auditing.

Опис

Ключові слова

трансформація, законодавство, аудит, audit, legislation, transformation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Прохорова, Л. І. Реформування регулювання сфери аудиту як умова нормативної відповідності законодавству ЄС / Л. І. Прохорова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 32–33.