Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В монографії узагальнені реалії та тенденції розроблення технологій продуктів із сировини тваринного походження з модифікованим складом. Наведена інформація щодо теоретичного підґрунтя удосконалення технологій молочних та м’ясних продуктів із рослинними жирами різної модифікації. Розглянута характеристика сучасного асортименту спредів, плавлених сирів та м’ясних паштетів. Описані інновації в технологіях продуктів з модифікованим жировим складом. Представлено сучасний підхід до подовження термінів зберігання виробів та удосконалення стадій виробництва. The monograph summarizes the realities and trends in the development of technology products from raw material of animal origin with a modified composition. The information on the theoretical basis of improvement of technologies of dairy and meat products with vegetable fats of various modifications is given. The characteristic of the modern assortment of spreads, melted cheese and meat pastes is considered. The innovations in the technology of products with modified fat composition are described. The modern approach to extending the terms of product storage and improvement of production stages is presented.

Опис

Ключові слова

жирові продукти, fat product, спред, spread, плавлені сири, melted cheese, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. Б. Петрина, О. А. Топчій, О. О. Красуля. –– К., 2018. – 250 с.

Зібрання