Спосіб отримання основних сульфатів алюмінію (Патент на корисну модель № 32399)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до харчової промисловості для отримання коагулянтів для доочищення питної води і очищення води із поверхневих та підземних джерел. Спосіб отримання основних сульфатів алюмінію передбачає взаємодію алюмінію з сульфатом алюмінію. Згідно корисної моделі джерелом йонів алюмінію є металічний алюміній. Технічний результат від реалізації корисної моделі полягає в отриманні високоосновних коагулянтів для підготовки питної води. An useful model behaves to food industry for the receipt of coagulants for доочищення of drinking-water and water treatment from superficial and underground sources. The method of receipt of basic sulfates of aluminium envisages co-operating of aluminium with the sulfate of aluminium. In obedience to an useful model the ionogen of aluminium is a metallic aluminium. A technical result from realization of useful model consists in the receipt of high-basic coagulants for preparation of drinking-water.

Опис

Ключові слова

коагулянт, синтез коагулянтів, алюміній, сульфат алюмінію, coagulant, synthesis of coagulants, aluminium, sulfate of aluminium, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 32399 UA, МПК C01F 7/74. Спосіб отримання основних сульфатів алюмінію / Запольський А. К., Хижняк О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – опубл. 12.05.2008.

Зібрання