Дослідження технології консервування негазованої фасованої питної води шляхом застосування срібла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою наших досліджень було вибрати оптимальні солі срібла при мінімальних концентраціях (менше гранично-допустимих концентрацій (далі ГДК)) для консервування негазованої фасованої питної води. The aim of our research was to choose the best silver salt at minimum concentrations (less than maximum permissible concentration (hereinafter MAC)) for the conservation of non-carbonated bottled drinking water.

Опис

Ключові слова

кафедра технології цукру і підготовки води, фасована питна вода, срібло, технології консервування, bottled drinking water, silver, technology preservation

Бібліографічний опис

Остапенко, В. Дослідження технології консервування негазованої фасованої питної води шляхом застосування срібла / Валентина Остапенко, Марина Стадник // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 82-83.