Визначення ступеня небезпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм «людський фактор»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз та узагальнення відмов технічних систем в результаті помилок оператора, на основі чого визначено фактори небезпеки, які призводять до виникнення аварійної ситуації на аміачній холодильній установці. The analysis and synthesis of technical systems failures as a result of operator error, which is defined based on the hazards that lead to an emergency situation in the ammonia refrigeration unit.

Опис

Ключові слова

аміачна холодильна установка, ступінь небезпеки, охорона праці, ammonia refrigerator, Occupational Health, degree of risk, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Говоруха, О. Визначення ступеня небезпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм «людський фактор» / Олександр Говоруха, Анатолій Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 547-549.