Методи визначення вуглеводів у молочних консервах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Випробувано різні методи визначення вуглеводів у молочних консервах. Визначено їх точність та достовірність результатів. Удосконалено методику визначення масової частки фруктози у молочних консервах. Доведено, що значення масових часток окремих вуглеводів дослідних зразків, отримані за різними методиками, співставляються (корелюють) між собою, що підтверджує можливість використання розробленої методики на підприємствах молочної галузі для отримання достовірних результатів.
Various methods for determination of carbohydrates in the canned food milk are researched. Their accuracy and authenticity of the results determined. The method for determination of fructose in the canned food milk was improved. We prove that the value of the content of individual of carbohydrates was defined by different methods are compared correlated with each other. These is confirms the possibility of using the developed method for the dairy industry in order to obtain reliable results.

Опис

Ключові слова

достовірність результатів, authenticity of results, методи визначення вуглеводів, згущені молочні консерви, вміст сахарози, вміст фруктози, вміст лактози, methods of research of carbohydrates, condensed canned milk, content of sucrose, fructose content, lactose content, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Пухляк, А. Г. Методи визначення вуглеводів у молочних консервах / А. Г. Пухляк, Т. Д. Скорченко // Харчова промисловість, 2004. - № 6(15). - С. 18-20.

Зібрання