Технологічні аспекти показника «Активність води» та його вплив на якість томатних соусів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено теоретичний огляд показника «Активність води» та досліджено його вплив на зміни під час процесу зберігання консервованих продуктів. Наведено результати експериментальних досліджень активності води в томатних соусів із застосуванням томатів різного ступеню зрілості. The article gives a theoretical overview of the "Water Activity"indicator and investigates its influence on changes in the process of preservation of canned products. The results of experimental studies of water activity in tomato sauces using tomatoes of different maturity levels are presented.

Опис

Ключові слова

томатний соус, активність води, мікробіологічна безпека, tomato sauce, water activity, microbiological safety, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бендерська, О. В. Технологічні аспекти показника «Активність води» та його вплив на якість томатних соусів / О. В. Бендерська, Т. М. Левківська, О. С. Бессараб // Інтернаука. – 2018.– № 10.

Зібрання