Загальна хімія. Неорганічна хімія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник містить лекції по темам курсів «Загальна і неорганічна хімія» та «Хімія», контрольні завдання з тем і рекомендованій для студентів всіх спеціальностей НУХТ. Учебное пособие содержит лекции по темам курсов «Общая и неорганическая химия», «Химия», контрольне задания по темам и предназначен для студентов всех специальностей НУПТ. The manual includes lectures on topics of the course "General and Inorganic Chemistry" and "Chemistry", control tasks with the topics and recommended for studentsof all specialtiesof NUFT.

Опис

Ключові слова

лекції, контрольні завдання, загальна хімія, неорганічна хімія, лекции, контрольные задания, общая химия, неорганическая химия, inorganic сhemistry, controltasks, common сhemistry, lecture, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Загальна хімія. Неорганічна хімія : конспект лекцій для студ. всіх спец. ден. та заоч. форм навч. / В. М. Іщенко, Т. П. Колотуша, О. І. Кроніковський, та ін. – Київ : НУХТ, 2009. – 307 с.