Вища школа: дійсно трансформація чи незначні зміни?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізується специфіка функціонування вищої школи в Україні після на-буття державою незалежності. Особлива увага звертається на організаційну сторону цього процесу та наслідки запровадження вимог Болонської системи. The article analyzed the specific functioning of higher education in Ukraine since independence. Particular attention is drawn to the organizational aspect of the process and the consequences of implementing the requirements of the Bologna system.

Опис

Ключові слова

вища школа, освіта, стандарти освіти, якість освіти, трансформація, Болонський процес, high school, education, education standards, quality of education, transformation, Bologna process, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Павлов, В. Л. Вища школа: дійсно трансформація чи незначні зміни? / В. Л. Павлов // Нові технології навчання : науково методичний збірник. – 2009. – спец. вип. - С. 24-27.

Зібрання