Монополія та конкуренція в господарському механізмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При розгляді питань щодо конкуренції та монополії можна сказати, що вони набувають все більшого розвитку. Як складова частина ринкового механізму, конкуренція діє через попит, пропозицію і ціни. In considering the issues of competition and monopoly can say that they are becoming more development. As part of the market mechanism, competition works through demand, supply and prices.

Опис

Ключові слова

господарський механізм, монополія, конкуренція, economic mechanism, monopoly, competition

Бібліографічний опис

Дворак, Ю. С. Монополія та конкуренція в господарському механізмі / Ю. С. Дворак // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 220-221.