Інституціоналізація національної моделі економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інституціоналізм, економічна модель, провал лібералізму, кафедра економіки праці та менеджменту, institutionalism, economic model, failure of liberalism

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Інституціоналізація національної моделі економіки / Т. В. Березянко // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки : матеріали науково-практичної конференції, 21-22 лютого 2014 р., м. Чернігів. Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів : Видавничий дім «Гельветіка», 2014 – С. 121-123.