Механізм консолідації капіталу підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Консолідація капіталу це процес об'єднання (злиття) капіталів підприємств, на договірній основі або на основі права власності, з метою підвищення ефективності, максимізації прибутку компанії та посилення конкурентних переваг на ринку, шляхом забезпечення якісно нового процесу приросту капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни структури та капіталізації доходів. Capital consolidation is the process of integration (merger) capital companies on a contractual basis or on the basis of ownership, in order to increase efficiency, maximize profits and enhance the company's competitive advantages in the market by providing high quality new process of growth of capital through its redistributive change structure and capitalization of income.

Опис

Ключові слова

консолідація капіталу, ринок, підприємства, consolidation of capital, market, company, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Механізм консолідації капіталу підприємствами / Т. А. Нікітіна // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 809.