Аналіз технологічних процесів виробництва пива методами нелінійної динаміки та хаосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті вирішуються задачі аналізу технологічних процесів виробництва пива за експериментальними даними. Виявлена складна поведінка технологічного об'єкта заторно-варочного відділення пивзаводу. Визначені основні показники хаотичності основних технологічних показників пивоваріння. The paper solved the problem of analyzing processes of beer from experimental data. The observed behavior of complex technological object mash-cooking department brewery. The main indicators of the major characteristics of chaos brewing.

Опис

Ключові слова

пиво, виробництво, хаос, показники, нелінійна динаміка, показник Херста, ентропія, кореляційна розмірність, beer, production, chaos, performance, nonlinear dynamics, Hurst index, entropy, correlation dimension, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Місюра, М. Д. Аналіз технологічних процесів виробництва пива методами нелінійної динаміки та хаосу / М. Д. Місюра, В. Д. Кишенько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2008. - № 6/6 (36). - С. 59-63.

Зібрання