Удосконалення та підвищення ефективності організації праці менеджера туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ефективність, персонал, туризм, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кобильчак, Я. О. Удосконалення та підвищення ефективності організації праці менеджера туристичного підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Ярослав Олегович Кобильчак ; наук. керівник Ірина Ярославівна Антоненко. – Київ, 2021. – 105 с.