Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. Modern problems of economic and social development of the food industry research organization of accounting and analytical, financial, investment, marketing activities, taking into account their peculiarities. This will allow more effectively to shape and implement the strategy of development of the industry taking into account domestic and international experience. Research results and discussion can be used in teaching and in further research.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, реклама, економіка, управління персоналом, економіка праці, competitiveness, advertising, economics, personnel management, labor economics, PR

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-25 листопада 2016 р. / Національний університет харчових технологій ; Навчально-науковий інститут економіки і управління. - К. : НУХТ, 2016. – 434с.

Зібрання