Стратегічні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, молокопереробна галузь, модель Портера, полікритеріальна діагностика, кобрендинговий продукт, унікальний продукт, енергетична незалежність, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Данілова, М. О. Стратегічні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 075 Маркетинг / Марія Олексіївна Данілова ; наук. керівник Світлана Борисівна Розумей. – Київ, 2021. – 102 с.