Пристрій для фасування в'язких продуктів у ємності (Патент на корисну модель № 55315)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для фасування в'язких продуктів у ємності, який містить корпус, дозатор, що складається із циліндра, з розташованим у ньому проградуйованим поршнем, патрубків підведення і відведення продукту, який відрізняється тим, що дозатор додатково містить один циліндр з проградуйованим поршнем з пневматичною системою керування, яка містить пневмоциліндр з прохідним штоком, що містить подовжену різьбу, поворотний клапан і поворотний пневмоциліндр. Device for packing viscous products in containers, which comprises a housing, the dispenser consisting of a cylinder located on it pro graded piston nozzles deliver and remove the product, characterized in that the dispenser further comprises a cylinder with a piston prohraduyovanym air management system that includes passage of Pneumatic rod comprising an elongated thread, rotary valve and rotary actuators.

Опис

Ключові слова

пристрій, device, фасування, packing, ємність, containers, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 55315 UA, МПК (2009) B65B 3/00, Пристрій для фасування в'язких продуктів у ємності / Валіулін Г. Р.; Кривопляс-Володіна Л. О.; Тищенко Є. О., заявник Національний університет харчових технологій. - № u201006753; заявл. 01.06.2010; опубл. 10.12.2010, бюл. № 23/2010 р.

Зібрання