Особливості використання робастних систем для технологічних комплексів харчової промисловості (огляд)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З аналізу функції чутливості можна зробити висновок, що на частотах, де модуль її малий, буде малим і вплив змін параметрів об'єкта на передатну функцію замкненої системи, а, отже, і на запас стійкості. An analysis of the sensitivity function can conclude that at frequencies where its small module will be small and the effect of changes in the parameters object to the transfer function of a closed system, and, consequently, to supply resistance.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, технологічні комплекси, харчова промисловість, робастні системи, technological complexes, Food Industry, robust system

Бібліографічний опис

Власенко, Л. О. Особливості використання робастних систем для технологічних комплексів харчової промисловості (огляд) / Л. О. Власенко, Є. О. Кадура // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 26.