Принципи «співтворчості» науковця та комп’ютера в сучасну добу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості застосування комп’ютерних технологій у роботі з науковим твором. Показано, що доцільне користування текстовими редакторами та іншими засобами Microsoft Office, сучасними комп’ютерними перекладачами, програмами перевірки на плагіат здатне сформувати не лише навички власне наукового дослідження, а й розвинути естетичне відчуття, вельми важливе для роботи з текстом академічного стилю. The article represents the analysis of using the computer technologies in dealing with a scientific work. There was shown that the expedient usage of text editors and other tools of Microsoft Office, updated computer translators, anti-plagiary software etc. helps not only to form the skills of scientific researh, but also to develop the esthetis notions that are very important for working with an academic text.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, наукова робота, текст, комп'ютер, текстовий редактор, перекладач, редагування, антиплагіат, scientific work, text, computer, text editor, translator, proofreading, anti-plagiarism software

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Принципи «співтворчості» науковця та комп’ютера в сучасну добу / Н. В. Науменко // International scientific innovations in human life : the 14 th International scientific and practical konference, August 4-6, 2022. – United Kingdom, Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – Рp. 249–258.