Нарощування інноваційного потенціалу як фактор стратегічного розвитку підприємств продовольчого ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обгрунтовано необхідність переходу галузей харчової промисловості на інноваційний шлях розвитку, визначено сутність інноваційного потенціалу, методичні підходи щодо рівня його оцінки та ефективність використання в галузі. The necessity to move food industry in innovation way of development, the essence of innovation potential, methodological approaches to the evaluation of its use and effectiveness in the field

Опис

Ключові слова

інноваційний потенціал, продовольчий ринок, інноваційна діяльність, фінансове забезпечення, innovation capacity, food market, innovation, financial support, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Нарощування інноваційного потенціалу як фактор стратегічного розвитку підприємств продовольчого ринку / Л. В. Страшинська // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення : матеріали ювілейної міжнар. наук. конф. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – С. 156-159.