Ротаційний вловлювач важких домішок в потоці рідини (Патент на корисну модель № 84517)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ротаційний вловлювач важких домішок в потоці рідини складається з робочого барабана, закріпленого на валу за допомогою шпиць з приводом для обертання і встановленого в напівциліндричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові витки шнека, а з боку руху потоку рідини до барабана співвісно прикріплене колесо для приймання і вивантаження домішок, яке має кармани, що з'єднані отворами з внутрішньою порожниною барабана, причому кільцевий приймач з карманами одночасно є і вивантажувачем домішок у лоток. На валу концентрично робочому барабану каменевловлювача додатково встановлено суцільний зовнішній барабан з діаметром, що дорівнює діаметру зовнішніх витків шнека на робочому барабані, причому першу половину робочого барабана зі сторони руху суміші виготовлено суцільною, а другу перфорованою, а на боковій поверхні вивантажувального колеса виконано отвори, що з'єднані з гвинтоподібними каналами, які утворені зовнішнім суцільним та внутрішнім робочим барабанами і стрічкою шнека між ними. A rotary catcher of heavy additives in a liquid flow consists of a working drum, fixed on the shaft with the aid of spokes with a drive for rotation and mounted into a semi-cylindrical body. On the external and internal surface of the drum tape coils of a screw are fixed, and on the side of moving of the liquid flow a wheel for accepting and unloading foreign matters is coaxially fixed to the drum. Said wheel has pockets connected with the internal hollow of the drum by openings. A circular receiver with pockets at the same time operates as an unloader of foreign matters into a tray. On the shaft, concentrically to the working drum of the stone catcher, a solid external drum of a diameter equal to the diameter of the external coils of the screw on the working drum is additionally mounted. The first half of the working drum, on the side of moving of the mixture, is made as a solid one, and that second – as a perforated one. On the side surface of the unloading wheel holes are made. Said holes, connected with screw channels which are formed by an outer solid working drum and that internal and the tape of the screw therebetween.

Опис

Ключові слова

барабан, drum, шнек, screw, колесо, wheel, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 84517 UA , МПК (2013.01) А23N 12/00. Ротаційний вловлювач важких домішок в потоці рідини / Пономаренко В. В., Люлька Д. М., Яремчук О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201304782 ; заявл. 15.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20 2013.

Зібрання