Спосіб очищення дифузійного соку (Деклараційний патент на винахід № 46398 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення дифузійного соку, який передбачає попередню дефекацію гідроксидом кальцію, введення додаткового коагулянта, основну дефекацію гідроксидом кальцію, першу сатурацію, фільтрування, другу сатурацію та фільтрування, який відрізняється тим, що як коагулянт використовують дигідрооксосульфат алюмінію у кількості 0,04...0,06 % до маси соку. Method of purification of diffusion juice provides for first defecation by calcium hydroxide, introduction of additional coagulant, main defecation by calcium hydroxide, first saturation, filtering, second saturation and filtering. As coagulant aluminum carbonate is used.

Опис

Ключові слова

дифузійний сік, diffusion juice, дефекація, defecation, сатурація, saturation, коагулянт, coagulant, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 46398 A, МПК (2006) C13C 1/00. Спосіб очищення дифузійного соку / А. А. Ліпєц, Н. А. Гусятинська, Ю. Б. Навроцький, А. О. Чагайда ; заявник – Національний університет харчових технологій. — № 2001074772; заявл. 09.07.2001; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5.

Зібрання