Міжгалузева школа в харчовій промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено проблеми формування кадрового потенціалу. Розглянуто рівень підготовки випускників вищих навчальних закладів. Описано цілі та завдання міжгалузевої школи. Зазначені перелік потенційно вирішених питань. The problems of the formation of human resources. Considered level of university graduates. We describe the goals and objectives of inter-school. The list of potentially outstanding issues.

Опис

Ключові слова

управління, міжгалузева школа, харчова промисловість, кадровий потенціал, human resources management, interdisciplinary school, food processing, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Міжгалузева школа в харчовій промисловості України / В. О. Москаленко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах Європейської інтеграції : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Асоціація навч. закладів України приватної форми власності, Нац. педагогічний ун-т. ім. М. П. Драгоманова, Європ. ун-т. – 2009. - С. 177.

Зібрання