Вплив вакуумної гомогенізації на стабільність жирової фази молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено вплив вакуумної гомогенізації на стабільність жирової фази молока. Встановлено, що новий вид гомогенізації у 1,5... З рази зменшує кількість дестабілізованого жиру в обробленому молоці, запобігає утворенню асоціатів жирових кульок. Обґрунтовано стабільність сформованих адсорбційних оболонок. На підставі отриманих даних доведено можливість уповільнення процесу відстоювання жиру в готовій продукції завдяки використанню вакуумної гомогенізації. The impact of a vacuum homogenization on the stability of the milk fat phase was studied. It was determined that new way of homogenization decreases the quantity of a destabilized fat in the processed milk in 1.5…3 times and prevents formation of fat globules associates. A stability of the formed adsorption layers was substantiated. Based on the obtained data one proved that the process of fat settling in finished goods could be inhibited as a result of vacuum homogenization application.

Опис

Ключові слова

вакуумна гомогенізація, дестабілізований жир, жирові кульки, скупчення, асоціат, адсорбційна оболонка, відстоювання жиру, vacuum homogenizition, destabilized fat, fat globules, clusters, associate, adsorption layer, sedimentation fat, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Кочубей-Литвиненко, О. В. Вплив вакуумної гомогенізації на стабільність жирової фази молока / О. В. Кочубей-Литвиненко, Ю. О. Шурчкова // Харчова промисловість. - № 2 – 2003. – С. 64-65.

Зібрання