Спосіб очищення високо-концентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 44029 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає попереднє механічне фільтрування, оброблення сорбентом - активним вугіллям та кінцеве механічне фільтрування, який відрізняється тим, що як сорбент використовують активне вугілля марки CWZ (1-4) з загальним питомим об'ємом пор 1,0-2,5 см3/г, з кількістю основних оксидів 0,20 - 1,5 мг-екв/дм3, з кількістю кислотних оксидів 0,15 - 1,2 мг-екв/дм3, адсорбційною активністю за йодом не менше 25%, адсорбційною активністю за оцтовою кислотою не менше 15 см3 і дисперсністю робочої фракції 0,25-1,0 мм-1. The proposed method of treatment of highly concentrated water-alcohol solution involves preliminary mechanical filtration, treatment with a sorbent such as activated carbon, and final mechanical filtration. As the sorbent, the activated carbon CWZ (1-4) is used with total specific pore volume of 1,0-2,5 сm3/g, base oxide content of 0,20 – 1,5 mEq/dm3,, acid oxide content of 0,20 – 1,2 mEq/dm3,, adsorptive activity relative to iodine of no less than 25 %, adsorptive activity relative to acetate acid of no less than 15 cm3, and working fraction dispersity of 0,25-1,0 mm-1.

Опис

Ключові слова

водно-спиртовий розчин, фільтрація, вугілля, очистка, aqueous-alcoholic solution, filtration, carbon, purification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент № 44024 А, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очищення високо-концентрованого водно-спиртового розчину / Ковальчук В. П., Янчевський В. К., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 2001020970; заявл. 13.02.2001; опубл. 15.01.2002, бюл. № 1, 2002

Зібрання