Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим критерієм сталого розвитку підприємства є його вартість, оскільки вона відображає сукупну характеристику фінансових показників діяльності підприємства та інтересів різних учасників ринкових відносин. Все більшої актуальності набуває розрахунок економічної доданої вартості підприємства (EVA – Value based management).

Опис

Ключові слова

економічна додана вартість (EVA), вартість підприємства, генерування вартості, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства / Н. І. Климаш // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2020 р., м. Дніпро. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – С. 115-117.