Розвиток світового ринку органічної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Світовий ринок органічних продуктів харчування перебуває на стадії динамічного розвитку. По різним оцінкам його щорічне збільшення сягає 16-20 %, що набагато швидше ніж відповідні показники ринку звичайних продуктів харчування. Так розмір органічного ринку в 2012 році, за даними Organic Monitor, збільшився порівняно з 1999 роком на 27,4 млрд. євро (з 22,6 в 1999 р. до 50 млрд. євро в 2012р.). Загальна площа земель, зайнятих під органічне сільське господарство, зросло за цей же період на 26,5 млн. га і в 2012 році вже займало 37,5 млн. га, при цьому, що це всього 0,87% від загальної площі земель сільськогосподарського призначення у світі. The world market for organic food is being dynamic development. According to various estimates its annual growth reached 16-20% which is much faster than the corresponding conventional products market indicators food. Since the size of the organic market in 2012, according to Organic Monitor, increased compared to 1999 by 27.4 billion. Euro (from 22.6 in 1999 to 50 billion. euros in 2012.). The total area occupied by organic farming economy has increased over the same period by 26.5 mln. ha in 2012 has occupied 37.5 mln. ha, while it's only 0.87% of the total land area agricultural land in the world.

Опис

Ключові слова

динамічний розвиток, органічна продукція, світовий ринок, dynamic development, organic products, global market, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Минко, Л. М. Розвиток світового ринку органічної продукції / Л. М. Минко // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 294.