Світові тенденції розвитку ринку харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оцінено вітчизняний ринок харчових продуктів з огляду на основні проблеми і тенденції розвитку. Досліджено основні тренди і напрями розвитку світового ринку харчових продуктів на основі даних міжнародних аналітичних компаній. Акцентовано увагу на аналізі кондитерського ринку та напрямах діяльності вітчизняних кондитерських підприємств в напрямку розширення інвестування та впровадження інноваційних моделей розвитку. The domestic food market is assessed taking into account the main problems and development trends. The main trends and directions of development of the world food market are studied on the basis of data of international analytical companies. Emphasis is placed on the analysis of the confectionery market and areas of activity of domestic confectionery enterprises in the direction of expanding investment and implementation of innovative development models.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, ринок харчових продуктів, світові тенденції розвитку, тренд здорового харчування, функціональні продукти, культура споживання, інвестиційні можливості, food market, world development trends, trend of healthy eating, functional products, consumption culture, investment opportunities

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Світові тенденції розвитку ринку харчових продуктів / Л. В. Страшинська // Економічний розвиток України в контексті євроінтеграційних перспектив : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2020 р., м. Київ. – Київ : Громадська організація «Інститут освіти та суспільного розвитку»,2020. – С. 58–61.