Джерела лінгвокультурної інформації в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах артефактного коду культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних джерел мотивації лінгвокультурної інформації в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах артефактного коду культури.Виявлено подібності й відмінності в символіці, стереотипах і уявленнях українського та англійського етносів. The article focuses on the investigation of the main sources of motivation of linguistic and cultural information in Ukrainian and English intertextual phraseologisms of artefactual cultural code.Regularities and differences in symbols, stereotypes andideas of Ukrainian and English ethnos have been determined.

Опис

Ключові слова

лінгвокультурна інформація, код культури, інтертекстуальний фразеологізм, linguistic and cultural information, code of culture, intertextual phraseologism, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Галинська, О. М. Джерела лінгвокультурної інформації в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах артефактного коду культури / О. М. Галинська // Семантика мови і тексту : матеріали XІ Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 104–107.