Спосіб виробництва сироваткового напою «Квасний» (Патент на винахід № 102174)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сироваткового напою, який включає запарювання солоду, розмішування, охолодження з періодичним перемішуванням, очищення від осаду, внесення закваски, розмішування, бродіння, охолоджування, відстоювання та фасування, який відрізняється тим, що перед охолодженням складають суміш з сухих солоду та молочної сироватки в співвідношенні 1 : (2,1-2,5) в кількості 8-10 % від загальної маси напою, потім проводять відновлення водою при 35…45 °С з підвищенням температури до 75...80 °С. Method of whey drink that includes brew malt, stirring, cooling with periodic mixing, removal of sediment, making yeast, mixing, fermentation, cooling, settling and packing, wherein before cooling are a mixture of malt and dried whey in ratio of 1: (2,1-2,5) in the amount of 8.10% of the total weight of the drink, then spend restoring water at 35 ... 45 ° C with increasing temperature up to 75 ... 80 ° C

Опис

Ключові слова

сироватка, whey, напій, beverage, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 102174 UA, МПК А 23 С 21/00 Спосіб виробництва сироваткового напою «Квасний» / Грек О. В., Красуля О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2012 03489 ; заявл. 23.03.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11, 2013 р.

Зібрання