Пакувальне обладнання. Кн. 2. Обладнання для групового пакування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Гавва, Олександр Миколайович
Беспалько, Анатолій Петрович
Волчко, Анатолій Іванович

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ІАЦ "Упаковка"

Анотація

У книзі «Обладнання для групового пакування» наведено терміни, визначення, класифікації, будова і принцип роботи типових конструкцій пристроїв і машин для групового пакування штучних і пакованих виробів у транспортну тару та обгортковий матеріал (папір, термоусаджувальні і розтягувальні полімерні плівки), а також у тару- устаткування. Матеріал книги базується на власних розробках авторів, результатах досліджень і практичному досвіді, одержаного під час впровадження пакувального обладнання як в Україні, так і за її межами. Книга може бути використана як навчальний посібник для студентів, аспірантів та як довідник для проектувальників, керівників пакувальних дільниць, механіків. In the book "Equipment for group packages" are terms, definitions, classification, structure and principle of the common designs of devices and machines for group packing piece and packing products in shipping containers and wrapping materials (paper, with figures and roztyahuvalni polymer films), as well as taru- equipment. The material of the book is based on its own design authors, the results of research and practical experience obtained during the implementation of packaging machines both in Ukraine and abroad. The book can be used as a textbook for students and as a reference book for designers, managers packing stations, mechanics.

Опис

Ключові слова

пакувальна машина, споживча тара, класифікація, конструкція, розрахунки, packing machine, consumer packaging, classification, construction, calculations, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Пакувальне обладнання в 3 кн. Кн. 2. Обладнання для групового пакування / О. М. Гавва, А. П. Беспалько, А. І. Волчко. - К. : "Упаковка", 2007. – 136 с.

Зібрання