Київ і кияни на світлинах 1920х – 1930х років (культурологічна розвідка)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета розвідки привернути увагу краєзнавців і усіх зацікавлених осіб до пошуків і доведення до широкого загалу нових архівних світлин міста Києва, познайомити поціновувачів з матеріалами власних відкриттів, та на прикладі окремих рідкісних світлин поділитись своїми враженнями про місто у досить складний, але цікавий період його історії. The purpose of the intelligence is to attract the attention of local historians and all interested persons to the search and bringing to the public of new archival photos of the city of Kiev, to acquaint the connoisseurs with the materials of their own discoveries, and, for example, to share rare rare pictures of their own impressions about the city in a rather complicated but interesting period of its history.

Опис

Ключові слова

Київ, києвознавство, архівні фото, Kiev, Kiev History, archival photography, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Береговий, С. І. Київ і кияни на світлинах 1920х – 1930х років (культурологічна розвідка) / С. І. Береговий // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна : міжнародна науково-практична конференція в КНУ ім. Т. Шевченка 29 березня 2017 р. - Київ, 2017. - С. 344-348.