Удосконалення технологій натуральних харчових барвників хлорофілового ряду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуто створення хлорофілвмісного екстракту.Запропоновано використання листя шпинату. Цей вибір зумовлений тим, що шпинат є джерелом функціональних біологічно активних речовин і збагачені цією пігментною речовиною. The creation of chlorophyll-containing extract is considered in the work. The use of spinach leaves is offered. This choice is due to the fact that spinach is a source of functional biologically active substances and enriched with this pigment.

Опис

Ключові слова

харчові барвники, хлорофіл, екстракти, рослинна сировина, харчові продукти, кафедра технології консервування, food dyes, chlorophyll, extracts, vegetable raw materials, food products

Бібліографічний опис

Пшенічна, Г. А. Удосконалення технологій натуральних харчових барвників хлорофілового ряду / Г. А. Пшенічна, О. В. Дущак // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 242