Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках

Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вирішення актуальної проблеми можливе шляхом використання технології циклічної ректифікації. Питанням підвищення ефективності масообміну в колонних апаратах циклічної дії присвячена велика кількість наукових праць, але широкого практичного застосування відомі способи і установки не знайшли через відсутність масообміну в паровий період, складність стабілізації гідродинамічного режиму та ін. Співробітниками НУХТ і ТОВ «ТІСЕР» запропоновано інноваційну технологію ректифікації, яка передбачає здійснення контрольованих циклів затримки і переливу рідини в ректифікаційній колоні, оснащеній провальними тарілками, за безперервної подачі в колону гріючої пари.

Опис

Ключові слова

контактні пристрої, домішки, етиловий спирт, ректифікація, масообмін, contact devices, rectification, mass transfer, impurities, ethyl alcohol, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках / Ю. В. Булій, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 116–117.