Lupin as perspective source of protein

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

processes of synthesis and decay, egg substitute, lupine, essential amino acids, процеси синтезу і розкладу, яєчний замінник, люпин, насичені амінокислоти, процессы синтеза и распада, яичный заменитель, насыщенные аминокислоты, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Mulyar, О. Lupin as perspective source of protein / О. Mulyar, E. Smirnova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – C. 143.