Розробка продуктів функціонального призначення зі зниженим вмістом фенілаланіну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фенілкетонурія відноситься до спадкових захворювань, пов'язаних з порушенням обміну амінокислот. Причиною хвороби служить недостатність певного ферменту, а саме фенілаланінгідроксилази, необхідної для нормального метаболізму амінокислот, з якої складається білок. Внаслідок цього відбувається значне накопичення фенілаланіну і його метаболітів в тканинах і основних біологічних рідинах хворого. Phenylketonuria refers to inherited diseases associated with metabolic acids. The cause of the disease is the lack of a certain enzyme, namely fenilalaninhidroksylazy necessary for normal metabolism of amino acids that make up proteins. As a result, there is a significant accumulation of phenylalanine and its metabolites in tissues and biological fluids basic patient.

Опис

Ключові слова

фенілкетонурія, phenylketonuria, спадкові захворювання, hereditary disease, амінокислоти, amino acids, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Муляр, О. Розробка продуктів функціонального призначення зі зниженим вмістом фенілаланіну / О. Муляр, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 442–444.