Сучасні підходи до комп’ютерного проектування рецептур оздоровчих харчових продуктів та оцінювання їх нутрієнтного складу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Комп'ютерне проектування полягає в побудові моделі продукту за заданими параметрами якості, виборі вихідних компонентів і в рецептурній оптимізації продукту за критеріями харчової та біологічної цінності. Реалізація запропонованого алгоритму дозволить створити асортимент харчових продуктів із заданими властивостями, які здатні чинити профілактичну і оздоровчу дію за рахунок оптимальної кількості та співвідношень функціональних інгредієнтів, що знижують ризики виникнення багатьох захворювань та підсилюють адаптаційні механізми організму в умовах стресових ситуацій. Computer design is to build a product model based on the specified quality parameters, the choice of the source components and in the formulation of product optimization according to the criteria of food and biological value. The implementation of the proposed algorithm will allow the creation of a range of food products with specified properties that can perform preventive and recreational action at the expense of the optimal number and ratios of functional ingredients that reduce the risk of many diseases and enhance adaptive mechanisms of the organism in stressed situations.

Опис

Ключові слова

комп'ютерне проектування, рецептура, оздоровчий харчовий продукт, нутрієнтний склад, computer design, healthy food, recipe, nutritional composition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н.О. Сучасні підходи до комп’ютерного проектування рецептур оздоровчих харчових продуктів та оцінювання їх нутрієнтного складу / Н.О. Стеценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018. – С. 10-11.